2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
28. 國際壯年摩登組/Senior Open Over 35 Ballroom - Round 1 Recalled 22 Couples to 37
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (43) 197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong Hong Kong
2 (41) 202 Loris Mainetti & Vivien Chen Hong Kong
3 (38) 171 李 凱 & 蘆倚慧 Macau
4 (36) 200 王加川 & 李 冠 Macau
5 (36) 103 張 磊 & Penn Chan Hong Kong
6 (35) 189 張建軍 & 陳寶真 Macau
7 (34) 209 柯正霖 & 王仙琳
8 (34) 175 黃建銘 & 蔡倩芳
9 (34) 152 殷小杰 & Brenda Hung Hong Kong
10 (32) 145 曾啟江 & 秦君儀
11 (32) 156 Elmer Fernando & Juliet Genio Philippines
12 (29) 178 Norwille Damasin & Victoria Lee Philippines
13 (29) 180 李重吉 & 徐愛芳
14 (29) 187 席慶海 & 楊 帆 Macau
15 (28) 169 許忠雄 & 白 瑛
16 (28) 181 林朱禧 & 劉淑玫
17 (28) 206 Simon Cheng & Tina Zhang Hong Kong
18 (27) 195 蘇振赫 & 鄭美淑
19 (27) 198 聶邵輝 & 涂佳玲
20 (25) 199 蔡三民 & 顏喬恩
21 (24) 192 林俊亨 & 徐麗華
22 (23) 196 梁玉剛 & Elsa Lee Hong Kong
23 (22) 204 唐為民 & 尤麗玲
24 (22) 185 許清派 & 蔡淑美
25 (21) 205 趙欽鼎 & 李品儀
26 (21) 165 鄧文雄 & 張馨予
27 (20) 168 徐有吳 & 張鏸心
28 (19) 159 Jimmy wong & Regina Kwan Hong Kong
29 (18) 157 劉 勇 & 岑玉英 Hong Kong
30 (18) 207 蔡志祥 & 陽小莉
31 (18) 173 張壯為 & 王碧純
32 (15) 191 周聰哲 & 尤彥青
33 (10) 186 曾哲民 & 陳碧霞
34 (10) 176 林永宏 & 張秀華
35 (10) 194 黎張米 & 詹麗卿
36 (10) 208 鄭少瑜 & 蔡麗玲
37 (10) 203 林村安 & 黃瓊花
38 (9) 576 李榮貴 & 張靜如
39 (9) 170 Yim Edmand & Mak Enid Hong Kong
40 (8) 201 謝源明 & 李愫真
41 (8) 193 黃文宏 & 鍾淑慧
42 (7) 183 Stanley Leung & Eva Leung Hong Kong
43 (7) 164 柯鈞傑 & 陳佳吟
44 (6) 167 林世陽 & 陳冠甄
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Kenny Welsh
E. Mr. Andrew Sinkinson F. Mr. Christopher Hawkins G. Mr. 楊慶 H. Mr. Antony Keung
I. 歐穗明 J. 陳俊宏 K. 侯伯隆 L. 陳槐庭
M. 陳怡謙 N. 楊緣凰 O. 陳宇倫